Om oss

Välkommen till tandläkare Joanne Båvenholm
som arbetar med tandsköterskan Ingela Haglund.

Vi välkomnar dig som patient i en modern och trivsam miljö.

Vi har lång erfarenhet av barn och vuxentandvård.

Dina behandlingsbehov är vårt fokus.

Vi strävar efter bästa kvalité med god estetik och funktion.

Vi arbetar med beprövade material och modern utrustning.

Vi utför all allmäntandvård och har ett nätverk med specialister som vi samarbetar med.

Tandtekniska arbeten utförs i Sverige.

Vi vidareutbildar oss kontinuerligt.

Vi är medlemmar i